ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส (I-Na Erection)

(0 Reviews)
19/8 Moo 5, T.Angsila, A.Muang Chonburi, Chonburi 20000092-458-1201 / 081-734-1767
Multicolored Safety Construction Worker Hats. Teamwork of the construction team must have quality. Whether it is engineering, construction workers. Have a helmet to wear at work. For safety at work

ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส ผู้เชี่ยวชาญด้าน การก่อสร้างอาคาร, วิศวกรรมไฟฟ้า เปิดดำเนินการมานานกว่า 20ปี โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย Samsung, Posco, และ Mitsubishi เป็นต้น 

การออกแบบสถาปัตยกรรม (建築設計, architectural design) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตกรรมของ ไอ-นา เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจกับความปลอดภัยในเรื่องโครงสร้างและคุณภาพของงาน

“ระบบไฟฟ้าคือหัวใจของอาคาร” การออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี จะทำให้ช่างสามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง ไอ-นา ใช้ขั้นตอนการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยช่างที่มากด้วยประสบการณ์

ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 20 ปี โดยเน้นงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูงสุด เรามีทีมงานมืออาชีพในการออกแบบโครงสร้าง ที่พร้อมจะนำเสนอไอเดียเพื่อสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบงานให้ตรงตามเป้าประสงค์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว

เรามุ่งมั่นและตั้งใจในทุกโครงการที่ท่านไว้ใจเราเพื่อผลงานที่ถูกต้องตามแบบและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีมาตรฐาน

เป้าหมายที่ชัดเจนของเรา คือความสำเร็จของโครงการซึ่งเกิดจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด ตลอดจนการให้บริการหลังการขายเพื่อดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงการรับประกันผลงาน

ไอ-นา คือมืออาชีพด้านงานรับเหมาก่อสร้าง

แบบครบวงจร

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

งานก่อสร้างเป็นงานที่มีผู้รับเหมาเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นในพื้นที่ก่อสร้างยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และมีอันตรายสูงกว่าพื้นที่ที่เป็นโรงงานทั่วไป ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในส่วนงานก่อสร้างนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างเป็นการปฏิบัติขั้นต่ำที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

นอกจาการทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างแล้วในเขตพื้นที่การก่อสร้างให้ติดหรือตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับต่างๆ ส่วนในเขตอันตรายในเขตการก่อสร้างให้ทำรั้วหรือกั้นเขตและมีป้ายเขตอันตรายแสดงให้เห็นชัดเจน และมีสัญญาณไฟสีส้มตลอดกลางคืน มีการจัดการป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้าง การจัดการไฟฟ้าในงานก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้างที่มีเสาเข็มและกำแพงพืด การจัดการงานค้ำยันในการก่อสร้าง และส่วนสำคัญอีกประเด็น คือ การจัดการงานเจาะและงานขุดในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งงานขุดดินถือเป็นงานก่อสร้างที่มีอันตราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดในงานขุดดินเกิดจากการพังทลายของดิน โดยในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากงานขุดดินกว่า400 คน และบาดเจ็บกว่า 4000 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม นอกจากการบริหารการจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ต้องมีการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นปั้นจั่น รถแทรกเตอร์ รกยก เครื่องตอกเสาเข็ม ฯลฯ ซึ่งต้องมีการตรวจรับรองประจำปี โดยอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของงานวิศวกรรมควบคุม (วิศวกรที่มีใบ กว.) และแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจ เช่น แบบตรวจเครื่องจักรก่อสร้าง แบบตรวจปั้นจั่น (ปจ.1 ปจ.2) หรือแบบตรวจที่วิศวกรแนะนำ ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ

การปฏิบัติงานในที่สูงเป็นส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างและเป็นงานที่มีอันตราย จากสถิติอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย งานปฏิบัติการอุตสาหกรรมของกองทุนประกันสังคมปี2558 พบว่า การเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงนั้นมีจำนวน 109 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมาก ขณะนี้กฎหมายที่บังคับใช้ควบคุมการทำงานบนที่สูงยังไม่ได้กำหนดเฉพาะด้านแต่คาดว่าจะออกในเร็วๆนี้ ดังนั้นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานในที่สูงจะเป็นไปตาม กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

อันตรายจากการทำงานบนที่สูงสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ การตกจากที่สูง และการทำสิ่งของตกจากที่สูง มาตรการในการบริหารจัดการสามารถแบ่งได้เป็น

  •  การป้องกันในสถานที่ทำงาน เช่น การปิดช่องเปิดด้วยวัสดุแข็งแรง และมีข้อความระบุ จัดทำราวป้องกันการตก เป็นต้น
  •  การป้องกันที่คนงาน เช่น ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษ การประเมินความพร้อมด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง(งานที่สูง) และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงที่มีมาตรฐานและเหมาะสม

งานก่อสร้างรวมถึงการปฏิบัติงานบนที่สูง เป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของอุบัติเหตุจากการทำงานในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้รับรู้ถึงอันตรายต่างๆ จากนั้นควรป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น การทำงานก่อสร้างรวมถึงการทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยนั้น อย่างน้อยที่สุดควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เช่น กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างนั้น

นอกจากนี้อาจมีกฎหมายหรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจประเมินสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมมากที่สุดในการทำงาน และอีกปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องหรือบรรเทา การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการทำงานก่อสร้างได้ด้วยเช่นกัน

🏗 บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด 🏗

19/8 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เบอร์โทรศัพท์ : 038-398516-7

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ina

Business Hours