โรงพยาบาลสมิติเวช(Samitivej Hospital)

(0 Reviews)
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1011002-022-2222

ประวัติข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2522 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในซอยสุขุมวิท 49 ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขาดังนี้

  • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  • โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

โรงพยาบาลสมิติเวช มีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล อาทิ รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล Prime Minister Award 2004 ใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation – HA ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รางวัล Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก รวมถึงรางวัลสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก World Best Hospital เป็นต้น
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 275 ราย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 400 ท่าน มีเทคโนโลยีทางการตรวจรักษาที่ครบวงจร ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษาและบริการพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ เช่น บริการล่าม และบริการติดต่อสถานทูต นอกจากนี้ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ยังมี Japanese Medical Center แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 500 ท่าน มีบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรพร้อมบริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอันเป็นย่านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวด เร็ว และอยู่ในละแวกเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรับส่งผู้ป่วยจากคลินิกสมิติเวชที่สุวรรรภูมิได้อย่างทันท่วงที


โรงพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช มี 2 สาขาตั้งอยู่ภายในอาณาเขตเดียวกับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลเด็กครบวงจร ประกอบด้วยแพทย์

แพทย์เฉพาะทางกว่า 150 คน สามารถรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กในขั้นตติยภูมิ มีการผ่าตัดเฉพาะทาง มีความพร้อมในการรักษาเด็กพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ อาทิ หอทารกแรกเกิดวิกฤต(NICU) สำหรับเด็กแรกเกิด – 1 เดือน หอผู้ป่วยเด็กวิกฤต(PICU) สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนเป็นต้นไป แผนกศัลยกรรมเด็กที่สามารถผ่าตัดสมอง ทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดหัวใจ และรักษาโรคยากในเด็กได้ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กทางอากาศ


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลขนาด 184 เตียงที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 130 กิโลเมตรนี้เป็นแหล่งให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป,พนักงาน ต่างชาติ,และนักท่องเที่ยวในย่านชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม, ท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองตากอากาศพัทยา นอกจากนี้ ได้เปิด Japanese Hospital สำหรับดูแลผู้รับบริการชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยได้เตรียมพื้นที่ชั้นพิเศษ แยกเป็นสัดส่วน แบบ One – Stop –Service ในการดูแลคนญี่ปุ่น


โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมายครบวงจร อาทิ สถาบันเต้านม สถาบันภูมิแพ้ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ล้อมรอบด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร โครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง จากรถไฟฟ้าหลายสาย อาทิ BTS สถานีวงเวียนใหญ่, BTS สถานีกรุงธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมที่จะให้บริการชาวฝั่งธนบุรีได้อย่างครบวงจร


โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลขนาด 79 เตียง มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดีที่มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยวิกฤติ, ผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีห้องตรวจผู้ป่วยนอกแบ่งแยกเป็นคลินิกทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมาย


โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 31 เดียง ตั้งอยู่ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ พร้อมให้บริการด้านการรักษาทางการแพทย์ทั้งชาวไทยโดยเฉพาะชุมชนสมิติเวชไชน่าทาวน์ และชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาตาครบวงจร การกายภาพบำบัดและศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน


ในต่างประเทศมีคลินิกสมิติเวช 2 แห่งในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า คือ

  •  คลินิกในโรงพยาบาลปารามี (Samitivej Parami Clinic)
  •  คลินิกสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลสมิติเวช มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ( Samitivej Totally, Truly Care )

Credit : Samitivej Hospital


ที่อยู่ของโรงพยาบาล : 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อโรงพยาบาล : 02-022-2222

ล่ามเกาหลี : 02-022-2127 / 02-022-2128 / อีเมล์ : svhkorean@samitivej.co.th

โฮมเพจ : https://www.samitivejhospitals.com
Facebook : https://www.facebook.com/Samitivej
อีเมล์ : info@samitivej.co.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

samitivej

Business Hours

Social Profiles