สายการบินเวียตเจ็ท (Vietjet Air)

(0 Reviews)
A1-602B, ชั้น 1, โซน A, อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ02-089-1909

เวียดเจ็ทเอวิชัน ( VietJet Aviation) หรือ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติเวียดนาม และเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของเวียดนาม จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 เวียดเจ็ทแอร์ กลายเป็นสายการบินเอกชนรายที่สอง ที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเวียดนาม และ เป็นสายการบินลำดับที่ 5 ที่ให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ในประเทศเวียดนาม และ เที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ

สายการบินเวียตเจ็ท เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนามที่ได้รับใบอนุญาตบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเวียดนาม รวมถึงตลาดภูมิภาคอีกด้วย

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้โดยสาร โดยต้องการเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ด้วยการเดินทางทางอากาศที่รวดเร็ว ตรงเวลา สะดวกสบาย และปลอดภัย ด้วยราคาค่าโดยสารที่ประหยัด พร้อมทั้งการบริการจากพนักงานต้อนรับที่เป็นมิตรใส่ใจและมีคุณภาพ อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการบินและระบบที่ทันสมัย เรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในบริการเมื่อได้ร่วมเดินทางไปกับเรา

ปัจจุบันสายการบินเวียดเจ็ทดำเนินงานโดยเครื่องบินแอร์บัส A320 ซึ่งพาท่านไปยังศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนาม ถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองโฮจิมินห์ ดานังและฮานอย รวมถึงจังหวัดต่างๆ และยังคงขยายเส้นทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ รวมถึงจุดหมายปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่หยุดยั้ง

สายการบินเวียตเจ็ทเป็นสายการบินราคาประหยัด (Low Cost Carrier) เราคำนึงถึงการกระจายสินค้าเป็นหลัก โดยเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำ เพื่อแข่งขันกับสายการบินรูปแบบเดิม โดยเน้นที่คุณภาพ การให้บริการด้วยความเป็นมิตร รวมถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่าง และต้องแน่ใจว่าตอบสนองความต้องการเรื่องความปลอดภัย สวัสดิภาพของหน่วยงานจัดการ ICAO , IATA และกรมการบินเวียดนาม

เส้นทางการบินยอดนิยมของเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์มีเส้นทางการบินทั้งในประเทศเวียดนาม ระหว่างประเทศ และในประเทศไทยรวมกัน 53 เส้นทาง โดยมีทั้งเส้นทางไป-กลับระหว่างเมืองต่างๆ ในเวียดนาม และประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย รวมทั้งเมืองสำคัญในประเทศไทยก็มีเส้นทางการบินโดยเฉพาะอีกด้วย โดยมีจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอาทิเช่น

เที่ยวบินในประเทศ : กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย, กระบี่ และภูเก็ต

เที่ยวบินระหว่างประเทศ : โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม,  ฮานอย ประเทศเวียดนาม, ไทจง ประเทศไต้หวัน

หมายเหตุ: สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีบริการเฉพาะการเดินทางภายในประเทศ ไปประเทศเวียดนาม และไปประเทศไต้หวัน (เมืองไทจง) เท่านั้น โดยแบ่งแยกการให้บริการโดยสารการบินในเครือคือ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

เวียตเจ็ทยังคงพัฒนาทีมขับเครื่องบินใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของแอร์บัส A320

การเช็คอินของเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์มีระบบการเช็คอิน 2 รูปแบบคือการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์สนามบิน และการเช็คอินบนหน้าเว็บไซต์ที่สามารถเช็คอินได้ 24 ถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทาง ทั้งนี้ระบบเว็บเช็คอินสามารถทำได้จากสนามบินในประเทศเวียดนามเท่านั้น แต่การเช็คอินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เวียดเจ็ทแอร์ก็จะใช้เป็นตั๋วเครื่องบินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งทางอีเมล ซึ่งตั๋วนี้ยังใช้เป็นบัตรขึ้นเครื่องได้หลังจากทำการเช็คอินเสร็จสิ้นแล้ว

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของเวียดเจ็ทแอร์

สำหรับสัมภาระขึ้นเครื่องของเวียดเจ็ทแอร์นั้นอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของเวียดเจ็ทแอร์นั้นไม่รวมอยู่ในราคาตั๋วเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องเลือกซื้อน้ำหนักต่างหาก (ถ้าต้องการ) ทั้งนี้สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 119 x 119 x 81 ซม. และมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 32 กิโลกรัม โดยเงื่อนไขการคิดค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระจะขึ้นอยู่กับเส้นทางให้บริการ อาทิเช่นน้ำหนักกระเป๋าเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 20 กิโลกรัม คิดราคา 200 บาทต่อเที่ยว เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ VZ

(อัตราใหม่ ไม่รวม VAT)

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท) 355
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท) 395
ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท) 495
ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท) 795
ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท) 955
ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท) 1,195
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 950
ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 320

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ

ระยะเวลาบิน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ช.ม.

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ VZ

(อัตราใหม่)

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท) 450
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท) 550
ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท) 710
ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท) 900
ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท) 1,080
ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท) 1,250
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 1,080
ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 450

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ

ระยะเวลาบิน 2-4 ช.ม. (BKK-SGN, UTH-SGN, BKK-DAD, BKK-DLI)

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ VZ

(อัตราใหม่)

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท) 700
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท) 750
ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท) 890
ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท) 1,200
ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท) 1,350
ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท) 1,750
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 1,080
ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 450

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ

ระยะเวลาบิน มากกว่า 4 ช.ม. (BKK-RMQ)

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ VZ

(อัตราใหม่)

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท) 900
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท) 1,050
ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท) 1,250
ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท) 1,500
ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท) 1,690
ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท) 1,990
ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 1,080
ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท) 450

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าใหม่

ประเภทเครื่องบินแบบ A320

ประเภท แถวที่นั่ง ภายในประเทศ (THB) ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5 250

350

Exit Row

12-14 250

350

Front Seat

6-11 120

150

Normal Seat

15-30 50

85

ประเภทเครื่องบินแบบ A321

ประเภท แถวที่นั่ง ภายในประเทศ (THB) ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5 250

350

Exit Row 11,12,26,27 250

350

Front Seat

6-10,12-25 120 150
Normal Seat

28-40

50

85

อาหารและบริการบนเครื่องบินเวียดเจ็ทแอร์

เนื่องจากสายการบินเวียดเจ็ทแอร์อยู่ในกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำ การบริการส่วนใหญ่บนเครื่องบินจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม หรือการเลือกที่นั่ง โดยบริการต่างๆ บนเครื่องบินเวียดเจ็ทแอร์มีดังนี้

– จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ในราคาประหยัดกว่าซื้อบนเครื่อง)

– จำหน่ายสินค้าปลอดภาษี (เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

– จำหน่ายของที่ระลึก

– จำหน่ายอุปกรณ์การพักผ่อน (หมอน และผ้าปิดตา)

ทั้งนี้การเลือกอาหาร เครื่องดื่ม ที่นั่ง และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องตอนซื้อตั๋วเครื่องบินบนหน้าเว็บไซต์จะมีราคาถูกกว่าการซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์หรือบนเครื่องบิน สำหรับอาหารบนเครื่องบินนั้นมีจำนวนจำกัด

เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบินเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เลือกใช้เครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320-200 และ A321-200 เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีแผนปรับปรุงเครื่องบินด้วยรุ่น A321 Neo และเครื่องบินโบอิ้งรุ่น 737 Max 200 ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องบินขนาดกลาง โดยมีประเภทที่นั่งดังนี้

– ที่นั่ง Hot Seat (ชั้นประหยัดพรีเมียม) เป็นที่นั่งเฉพาะด้านหน้าเครื่องบินที่ให้บริการในระดับชั้นธุรกิจ

– ที่นั่ง Extra Seat (ชั้นประหยัด) เป็นที่นั่งบริเวณประตูทางออกฉุกเฉินที่มีพื้นที่วางเท้ากว้างเป็นพิเศษ

– ที่นั่ง Normal Seat (ชั้นประหยัด) เป็นที่นั่งมาตรฐานของสายการบิน

ทั้งนี้ที่นั่งชั้นประหยัดของสายการบินเวียดเจ็ทแอร์นั้นจะทำการสุ่มตำแหน่งให้ผู้โดยให้ผู้โดยสารเมื่อทำการเช็คอิน แต่ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เองทันทีเมื่อจองตั๋วเครื่องบินโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเริ่มต้นที่นั่งเที่ยวบินละ 50 บาท

*** หมายเหตุ *** ราคาที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเช็คโดยตรงกับสายการบินอีกครั้งก่อนเดินทาง

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่…
ศูนย์บริการลูกค้า : 02-089-1909

*************************************

ตารางเที่ยวบินของไทยเวียตเจ็ทในปัจจุบัน

หลังจากการร่วมมือกันในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 สายการบินต่างๆรวมถึงสายการบินไทยเวียตเจ็ทเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศเพิ่มมากมากขึ้น ในบางจังหวัดได้มีการปลดล็อกและผ่อนปรนมาตรการในการเดินทางลง ในขณะนี้ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ

ระหว่าง สุวรรณภูมิ และ เชียงใหม่ 2 เที่ยวบินต่อวัน
ระหว่าง สุวรรณภูมิ และ เชียงราย 1 เที่ยวบินต่อวัน
ระหว่าง สุวรรณภูมิ และ อุดรธานี 1 เที่ยวบินต่อวัน

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร สายการบินได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนในทุกเที่ยวบิน ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

vietjet-air

Business Hours

Social Profiles